El Col·legi Montserrat és un centre educatiu de la congregació de Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret, fundada l’any 1874 pel P. Josep Manyanet i Vives i M. Encarnació Colomina i Agustí. Aquesta Fundació volia respondre a una de les més essencials necessitats del segle XIX: “la formació de les famílies cristianes, mitjançant l’educació de la infància i de la joventut” tot educant la intel·ligència i el cor de cadascun dels alumnes.”

Els centres educatius de Natzaret es proposen fonamentalment col·laborar amb la família i la societat en el desenvolupament de la funció educativa. Aquesta escola vol ser i actuar com una col·laboració per a la formació integral i harmònica dels nostres alumnes.

Un tasca pedagògica atenta a la identitat de cadascú, que el permetrà créixer en la veritat i la llibertat, a la vegada que, per la seva condició de membre actiu de la societat, el comprometi progressivament a una voluntat decidida d’acció en favor de la justícia, el bé comú i la convivència de pacífica.

La capacitació professional, facilitant l’adquisició de les tècniques més adequades pel treball intel·lectual i artesà com a aportació al progrés de la societat i com a realització personal.

La inserció en el context cultural del propi país, com a punt de partida per al coneixement i valoració d’una cultura més amplia.

Una concepció transcendental de l’home i del món proposant per Jesucrist com a plena realització de la persona, presentant el missatge de l’Evangeli inserit en les peculiars situacions socio-culturals, personals o de grup i ajudant tots i cadascú a trobar-lo en la pròpia experiència de fe.

Valors que ens fonamenten

La nostra acció educativa ofereix un tipus d’escola que, conscients que Jesucrist és la realització plena de la persona humana, es fonamenta en una concepció transcendent de l’existència que es defineix per un sistema de valors que, perquè són cristians, són plenament humans. I és mitjançant aquests valors que el col·legi vol aconseguir amb tots els mitjans que, allò que és  abstracte i nocional, es converteixi en la manera d’actuar cada dia, i no només a l’escola, perquè eduquem per la vida.

 

Els valors que fonamenten i sostenen la nostra acció educativa són: 

  • L’Amor, que dóna la seguretat, filla de l’experiència de saber-se fruit de l’amor de Déu i que ens ha donat la família. 
  • La Bellesa, que afavoreix el creixement i la maduresa de la persona fent-la més sensible.
  • La Bondat, el resultat del treball constant del cor que busca assemblar-se al model que ens presenta l’Evangeli. 
  • La Veritat, que ens ajuda a descobrir la realitat pròpia i aliena i ens fa fidels al  nostre ser deixebles de qui és el Camí, la Veritat i la Vida.
  • El sentit de Filiació, nascut de la consciència de ser fills de Déu i de reconeixe’l com a Pare de tots. 
  • La Responsabilitat, com a ús adequat de la pròpia llibertat perquè és la millor manera de créixer.
  • La Justícia, que ens fa ser conscients de la dignitat de tota persona humana i que cada persona és única i irrepetible i mereix un respecte. 
  • L’Amor a la feina ben feta, que inclou la valentia per començar, la prudència per discernir, la tenacitat per superar les dificultats, la confiança per continuar i el rigor per desenvolupar l’obra, així com la humilitat per corregir-la i la serenitat per tornar a començar-la si és necessari.
SG1315_050_2182-682x1024-1

Missió

El Col·legi Montserrat exerceix la seva missió evangelitzadora per donar resposta a una urgència de la societat: “formar famílies cristianes mitjançant l’educació integral de la infància i de la joventut” (J. Manyanet. Fundador de la Congregació. 1874)

En col·laboració amb les famílies i amb la voluntat que cada alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge, la Comunitat Educativa del Col·legi Montserrat promou la educació integral dels seus alumnes, des d’una visió transcendent de la persona i del món que proposa Jesucrist com a màxima realització del ésser humà. 

Mitjançant una educació de qualitat, arrelada en el context cultural del propi país, permet als alumnes a ser professionalment competents, a la vegada que els capacita per la seva inserció a la societat que ajudarà a transformar. 

És una educació basada en els VALORS de l’Evangeli: l’Amor, la Bondat, la Veritat, la Bellesa, la Responsabilitat, la Justícia i l’Amor per la feina ben feta. Des d’aquests valors, que per ser cristians són plenament humans, el Col·legi vol aconseguir que tot allò que sigui nocional après pels seus alumnes passi a ser real en la seva manera d’actuar en el col·legi i en la vida.

Visió

El Col·legi Montserrat és una escola integradora, de qualitat i diferenciada que voler ser una referència en el món educatiu.Es regeix per un Projecte Educatiu coherent, dinàmic i global, obert al canvi i la innovació.

És una escola integradora que, des de la seva concepció transcendent del món i l’ésser humà, atén a la formació de la totalitat de la persona.

És de qualitat per la seva facilitat per evolucionar i per estar compromesa amb un Model de Gestió de Qualitat que implica a tots els membres de la Comunitat Educativa. 

És diferenciadora perquè ofereix:

La Formació (pensament reflexiu) amb la que s’inicia el dia. El seu contingut marca el ritme de la vida del Centre, ajuda a formar el pensament crític, convida a la participació activa compromesa en la vida social i capacita per la presa responsable de decisions.

L’atenció a les Intel·ligències Múltiples -que poden desenvolupar-se a partir les múltiples oportunitats que s’ofereixen- que permet l’adequada atenció a la diversitat.

La Competència Acadèmica i Social que ajuda a consolidar destreses intel·lectuals i hàbits operatius a partir de programes de competència Social, que afavoreixen l’assimilació de l’aprenentatge, ajuden a promoure l’esperit crític i la presa de decisions adequada. 

Per tal de poder oferir l’Aprenentatge Intel·ligent que faculta als alumnes per  aconseguir la capacitat de buscar la Veritat, -Pensa bé- i Triar el Bé per actuar Bé.

Principis d’Aprenentatge

La nostra escola vol ser una Organització Intel·ligent, una Comunitat d’Aprenentatge, capaç de compartir coneixement, un Centre on els estudiants aprenen avui allò que faran demà.

Partim de les aportacions de tants que han investigat i buscat el millor per a l’educació; educadors com Decroly, Montessori, Malaguzzi, Piaget, Dewey, pensadors com David Perkins, Robert Swartz, Howard Gardner, investigadors compromesos amb l’educació com G. Mills, E. de Bono, Heidi Andrade, E. Stephanakis, Helen Barrett estan a la base del nostre Projecte Educatiu i, conscients que els nostres alumnes són éssers vius d’una societat que avança i canvia constantment, seguim investigant per tal d’aconseguir que cada alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge, de manera que tot allò que aprèn sàpiga adaptar-ho a qualsevol situació, per diferent que sigui.

Treball cooperatiu, Projectes Interdisciplinars, Projectes Científics, Pensament Crític i creatiu dins el currículum, una escola que obre les parets de les seves aules molt més enllà de l’àmbit escolar, transformacions horàries i curriculars, espais que permeten maneres de treballar molt diferents, atenció a les Múltiples Intel·ligències i a les Competències són només algunes de les manifestacions de la profunda transformació del Col·legi.

És per aquest motiu que Howard Gardner va poder afirmar quan ens va visitar per primera vegada (any 2004): “Allò que realment impressiona del Col·legi Montserrat és l’aprenentatge de tota l’escola i l’equip que ensenya. Mentre l’equip acadèmic aprengui, els nens continuaran aprenent”.

Efectivament el Col·legi ha passat poc a poc de ser una Comunitat Educativa que ensenya a convertir-se en una Comunitat d’aprenentatge capaç de generar i compartir coneixement.

Del bressol a la universitat, tot educant el cor i la intel·ligència