ExperièncIA a compartir
la nostra línIA del temps

2022
Novembre
Introducció a la IA
ChatGPT i DALL-E

Des de novembre de 2022, hem experimentat canvis significatius en la integració de la Intel·ligència Artificial (IA) a la nostra escola. Després d'introduir amb èxit els primers recursos d'IA com ChatGPT i Dall-e, l'escola s'ha compromès a abordar la dimensió digital mitjançant formació per al professorat i una reorganització estratègica.

2023
Setembre
Formació de la IA
La importància d'un bon Prompt

Durant setembre de 2023, els docents van rebre una formació intensiva sobre les noves eines i recursos que ofereix la IA, destinades a millorar i agilitzar les tasques educatives.

Octubre
Creació del protocol d'ús de la IA
Alumnes, Famílies i Docents

A més, en un esforç col·lectiu amb alumnes, docents i famílies, en col·laboració amb el projecte Erasmus, es va començar a establir un protocol d'ús responsable de la IA a l'escola.

Novembre
Coneixement dels medis de comunicació, del protocol
d'ús de la IA al Col·legi Montserrat
Article a ElPeriódico

"S'ha de naturalitzar l'ús de les eines com ChatGPT, donat que els alumnes en faran ús igualment".

Desembre
ExperiencIA
Article a Revista EDUCADORES, Escuelas Católicas
2024
Gener
Debat "Educació i Intel·ligència Artificial: Mirades des de
l'experiència i el centre educatiu"
Debat al CaixaForum Macaya

M.Mar Izuel, directora del Col·legi Montserrat, ha participat aquest dijous en el cicle de debat "Educació i Intel·ligència Artificial: Mirades des de l'experiència i el centre educatiu" organitzat pel Caixaforum i la UPC.

Febrer
L'escola que fa un any que aplica la IA a l'aula
Article al diari ARA

"Des que els meus alumnes poden fer servir ChatGPT jo no puc continuar demanant el mateix. Això està claríssim. Si dius «no deixarem que això entri a l'escola», malament rai", reivindica Mar Sánchez a la gran biblioteca on rep l'ARA. 

Març
La IA entra a les aules
Article al Nacional.cat

"Això ha vingut per quedar-se, però com volem nosaltres que s'utilitzi? Un professor o un alumne, com poden fer servir la intel·ligència artificial de manera proactiva?"

Maig
Educació i Intel·ligència Artificial
Ser competent en IA
Col·loqui IGNITE Copilot

Per a la directora del Col·legi Montserrat, Mar Izuel, “la tecnologia creix a una velocitat que l'ètica no pot atrapar” i, per aquest motiu, advoca per l'adopció d'una ètica dialògica “en la qual s'estableixin aliances tecnològiques per a la presa de decisions a partir d'un consens previ, amb l'objectiu d'assegurar un control del risc i poder agilitzar la implementació de la IA”.

PROTOCOL per a l'ÚS de la IA en el Col·legi Montserrat

És un plaer presentar-vos la versió actualitzada del Protocol d’Ús de la Intel·ligència Artificial a l’Escola, que ha estat en desenvolupament i revisió contínua des d’octubre de 2023. Aquest protocol és fonamental per garantir que la implementació de la IA a l’entorn educatiu sigui beneficiosa i ètica.

Els principis clau del Protocol inclouen la revisió constant del perfil digital dels nostres alumnes, repensant què volem que aprenguin i com aconseguir-ho de manera efectiva. També fomentem un diàleg actiu sobre com millor integrar i adaptar la IA per millorar l’experiència d’aprenentatge dels alumnes, així com promoure l’ús ètic i transparent de la IA, assegurant que els valors educatius i ètics siguin prioritaris en el seu desenvolupament i aplicació.