Reprodueix vídeo

L’Etapa d’Educació Primària (6-12 anys) està estructurada en tres cicles: Inicial, Mitjà i Superior, de dos anys de duració per afavorir els ritmes d’aprenentatge.

Es fomenta de manera especial el desenvolupament de totes les intel·ligències mitjançant una metodologia basada en projectes per a la comprensió que porta un aprenentatge contextualitzat en les matèries de Llengua Catalana i Castellana, Anglès, Coneixement del Medi Natural i Social, Religió, Música, Arts & Crafts i Educació Física.

Tindrà múltiples oportunitats de comprensió dins i fora de les aules

Acollida

Moment privilegiat del dia on s’afavoreix la capacitat d’escolta i d’interiorització, on es treballen valors i virtuts, habilitats socials o qualsevol tema que afavoreixi el creixement humà i espiritual dels alumnes.

Projecte Intel·ligent

Projectes interdisciplinaris amb l’objectiu que els alumnes siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge i arribin a la comprensió a través d’activitats que responen a les Intel·ligències Múltiples.

eMat

eMAT és un projecte didàctic-pedagògic (de 3 a 12 anys) basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica. Està dissenyat per formar i donar estratègies a l’alumnat per que siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context particular i pràctic. La intenció sempre és la d’acompanyar als nois en aquest procés que va del pensament concret al pensament abstracte. Per això, amb eM es plantegen estratègies que promouen, a través de diferents estímuls tant físics como sensorials i socials, fer més assequible el contingut matemàtic.
Veure més

Hort Escolar

Els alumnes adquireixen una educació mediambiental, de respecte al medi, de comprensió de la interrelació dels éssers humans entre sí i amb la natura.

Engineering

Està present a tots els nivells, i també de manera transversal al contingut acadèmic. Pretén ajudar a desenvolupar la creativitat i la capacitat d’abstracció, el pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal, les relacions interpersonals i el treball en equip, la motivació, la memòria, el llenguatge, el pensament lògic-matemàtic i integrar coneixements de ciència i tecnologia.

Drama

Aquesta activitat ajuda a potenciar en els nois/es la confiança en ells mateixos, l’expressió verbal i corporal, la concentració, la desinhibició, l’empatia a través de la interpretació de diferents rols.

Escacs

Els escacs, gràcies a les seves característiques lúdiques i intel·lectuals, són un recurs pedagògic apropiat per ajudar a que noies i nois a partir dels tres anys, desenvolupin múltiples habilitats mentals per optimitzar els seus processos d’aprenentatge i s’eduqui en valors.

BAE

Vol despertar l’esperit emprenedor i desenvolupar les habilitats necessàries per això (presa de decisions, treball en equip, lideratge, confiança en un mateix, presentacions en públic…), apropar als alumnes al món real i al de les organitzacions a través d’activitats lúdiques i divertides.

Film

Aquesta matèria s’imparteix en anglès una hora setmanal dedicada a l’estudi del llenguatge audiovisual, adaptat al nivell de l’etapa. S’aprenen les tècniques de filmació i les habilitats de creació i interpretació de textos cinematogràfics

Alemany, Francès i Italià

A l’Educació Primària, els alumnes tenen un trimestre alternant Francès, Alemany i Italià que els prepara per l’elecció d’un dels dos itineraris lingüístics (Francès i Alemany) el qual ofereix la possiblitat de familiaritzar-se amb altres llengües estrangeres amb l' objectiu d'aconseguir que els alumnes valorin la llengua estrangera com a mitjà d’expressió, de comunicació i d’enteniment entre persones de cultures diferents

English

Amb cinc hores setmanals d’ensenyament de l’anglès i diverses assignatures impartides en aquesta llengua (el 30% del currículum) l’alumne adquireix la competència comunicativa necessària per superar els Young Learners English Tests (YLE) de Cambridge que avaluen el progrés en l’aprenentatge de l’anglès en els nens entre 7 i 12 anys. Els alumnes realitzen proves divertides i motivadores basades en la anàlisis de les quatre destreses de l’idioma: comprensió i expressió a nivell oral i escrit. L’objectiu és generar confiança i estimular el progrés dels alumnes que es reflexa en l’obtenció dels certificats Starters, Movers i Flyers.
Veure més