Som una escola compromesa amb l’educació integral, tant del cor com de la intel·ligència, de nens i joves, des de les seves primeres passes fins la universitat, afavorint l’excel·lència humana, física, intel·lectual, espiritual i social.

Escola integradora, de qualitat i diferenciada.

Amb gairebé un miler d’alumnes, des d’Educació Infantil (0-6 anys), Primària (6-12 anys), Secundària Obligatòria/PAI (13-16 anys) i Batxillerat Internacional/LOMCE (17-18 anys), compta amb un claustre de professors convençuts de que l’alumne és el principal protagonista del seu aprenentatge i disposats a ajudar a cadascun d’ells a atènyer la seva pròpia excel·lència en tots els àmbits possibles.

Excelsior, sempre més i millor!” és un ideal fet vida dia rere dia en el learning landscape del Col·legi Montserrat.

El Projecte educatiu del Col·legi Montserrat, pren com a base que un centre d’educació és un col·lectiu en què intervenen, a més de professorat i alumnes, els pares o responsables legals dels alumnes, el personal d’administració i serveis, i d’altres treballadors i professionals, d’acord amb el marc legal vigent.

Som els membres de la comunitat educativa els que, en definitiva, qui portem a terme el Projecte i els que el fem possible. Tots plegats anem construint dia a dia, amb il·lusió i voluntat, la proposta que aquest Projecte ofereix. Intentem treballar molt lligats a la realitat i amb el desig d’anar millorant cada cop més la nostra tasca.

Reprodueix vídeo

“El Col·legi Montserrat és un Col·legi on tots aprenen.” (Howard Gardner, 2004)

Del bressol a la universitat, tot educant el cor i la intel·ligència