El Batxillerat s’estructura en dos cursos acadèmics (1r i 2n). Es tracta d’uns estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Pretenen garantir, en una societat culturalment i tècnica canviant, la formació integral de l’alumne, la maduresa intel·lectual i humana, i l’adquisició i integració de nous coneixements i habilitats, facilitant la utilització rigorosa de les eines cognitives.

En el Col·legi Montserrat es poden cursar diferents modalitats de Batxillerat:

Batxillerat LOMLOE

Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials
Artístic

Batxillerat Internacional

El Programa Diploma impartit en el Col·legi Montserrat dóna als alumnes la titulació de “Diploma Bilingüe”

Al final de l’etapa es concedeix el Títol de Batxiller LOMLOE que dóna accés al món universitari, als Cicles de Formació Professional de Grau Superior o al món laboral. 

Perfil ADN amb #SegellColeMontse