Educació Infantil

Segon cicle de l’Etapa d’Educació Infantil  (3-6 anys).

En aquesta etapa l‘Estimulació Primerenca afavoreix una bona i completa organització neurològica que farà que el nen/a sigui feliç i capaç de crear felicitat en el seu entorn.

Reprodueix vídeo

Acollida

Moment privilegiat del dia, la primera mitja hora del matí, quan el noi/a arriba al col·legi, on s’afavoreix la capacitat de descobrir i de donar forma a l’inèdit, d’escolta i interiorització, d’ “impressió” i d’expressió. És el moment de la pregària, les cançons, les poesies, els contes…

eMat

eMAT és un projecte didàctic-pedagògic (de 3 a 12 anys) basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica.

Està dissenyat per formar i donar estratègies a l’alumnat per que siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context particular i pràctic.

La intenció sempre és la d’acompanyar als nois en aquest procés que va del pensament concret al pensament abstracte. Per això, amb eM es plantegen estratègies que promouen, a través de diferents estímuls tant físics com sensorials i socials, fer més assequible el contingut matemàtic.

Ludiletras

És un programa de lectoescriptura creativa amb l’objectiu de desenvolupar neurològicament els nens de 3 a 6 anys. El programa valora especialment el llenguatge com instrument de comunicació oral i escrita, de representació i de comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’autoregulació del pensament, de las emocions i de la conducta.

Aposta per un aprenentatge mixt que combina una perspectiva sintètic-fonètica i una global per donar el màxim d’oportunitats als alumnes.

IMG_5697
Reprodueix vídeo

Projecte de Comprensió

Els Projectes de Comprensió faciliten a l’alumne arribar a la comprensió a través d’activitats que responen a les Intel·ligències Múltiples i ajuden a desenvolupar les capacitats motrius, cognitives, emocionals, relacionals que necessita per poder viure i conviure en el nostre món actual.

Atelier

Laboratori de creació i experimentació amb diversitat de materials, textures i tècniques. Els alumnes tenen diferents possibilitats per expressar-se lliurement fent créixer la seva capacitat creativa, potenciant l’interès artístic i incentivant la imaginació.

Reprodueix vídeo
Reprodueix vídeo

Violí (Mètode Suzuki)

Els nois aprenen a tocar el violí de la mateixa forma que aprenen a parlar: escoltant, assimilant i imitant. Ensenyar música a un nen es crear-li un mitjà adient pel seu desenvolupament emocional i espiritual. “La millor i més efectiva manera d’aprendre música és estar en contacte amb ella des dels primers anys de vida” (Shinichi Suzuki).

.

Escacs

“Juga el mestre i guanyen els nens”. Amb el programa d’escacs es potencien les capacitats intel·lectuals i creatives i s’afavoreix la interiorització d’unes estratègies de resolució de problemes.

Gimnàstica Artística

El programa de Gimnàstica Artística treballa la respiració, la coordinació i l’equilibri, bases de tota iniciació a l’esport. Gràcies a l’espai físic i a donar moltes oportunitats, s’aconsegueix l’excel·lència física.

Entorn Trilingüe

Des de molt petit l’alumne es troba immers en un ambient en el qual es parla castellà, català i anglès. En P1 i P2 hi ha una mestra a l’aula que només parla en anglès, i de 3 a 6 anys hi ha un 50% de classe impartida en anglès, donat que hi ha una mestra d’anglès a cada curso. Durant tota l’Educació Infantil anirà consolidant l’aprenentatge de l’anglès mitjançant jocs, contes, cançons, dramatització i vocabulari.

Som els petits del cole, però fem tantes coses com els grans