Secretaria

Horari d’atenció al públic: 8.30h a 14.00h i de 15.00h a 17.00h.

Tlf: 932 038 800 Secretaria

En aquest SITE poden trobar tota la informació del curs 2020-2021

Recepció

Anna Aluart   –    Vicky Pascual

recepcio@cmontserrat.net

Horari d’atenció al públic: de Dilluns a Divendres 8.00-20.00

Tlf: 932 038 800 Recepció

Administració

Xavier Miró
administracio@cmontserrat.net

Horari d’atenció al públic: de Dilluns a Divendres 8.30-10.00 i de Dimecres a Divendres 16.00-17.00

Tlf:  932 038 800 Administració

Departament de Comunicació

Araceli Vendrell
Directora de Comunicació
comunicacio@cmontserrat.net

Tlf: 932 038 800 Comunicació
Horari: 8.30h a 14.00h y de 15.00h a 17.00h.

Equip Directiu

M. Mar Sánchez Izuel
Directora Titular
mar.izuel@cmontserrat.net

Elisabeth Ciurana
Directora Infantil
beth.ciurana@cmontserrat.net
 –
Francesc Moya
Director Primària (4t-5è i 6è)
 –
M. Annarita Russo
Directora Primària (1r-2n-3r)
Olga Casaban
Directora ESO
Juan Antonio Fernández-Arévalo
Director de Baxillerat

Araceli Vendrell
Directora de Comunicació
comunicacio@cmontserrat.net

Xavier Miró
Administració
administracio@cmontserrat.net

Equip de Tutors 2019-20

Informació dels cursos

Departament d’Orientació i Psicopedagogia

Sílvia Llorens

dep.psico@cmontserrat.net

Escola de Pares

Marta Vallès

Coordinador Tecnopedagògic

David Arévalo 

Horari escolar

EDUCACIÓ INFANTIL

Dilluns a divendres:
9.00h-12.00h i 15.00h-17.00h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r i 2n:
Dilluns a divendres:
8.30h-12.00h i 14.00h-17.00h.

3r a 6è:
Dilluns a divendres:
8.30h-13.00h i 15.00h-17.00h.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1r i 2n:
Dilluns a divendres:
8.30h-14.00h i 15.00h-17.00h.

3r i 4t:
Dilluns a dijous:
8.30h-14.00h i 15.00h-17.00h
Divendres:
8:30h -14:00h.

BATXILLERAT:

1r Batxillerat:
Dilluns, dimecres i dijous:
8.30h-14.00h i 15.00h-17.00h.
Dimarts: 8.30h-14.00h
Divendres: 8.00h-14.00h.

2n Batxillerat:
Dilluns i dimarts:
8.30h-14.00h.
Dimecres i dijous:
8.30h-14.00h i 15.00h-17.00h
Divendres: 8.00h-14.00h.

Menjador

Els menús s’elaboren diàriament a la cuina del propi col·legi a càrrec de l’empresa Aramark i estan supervisats per especialistes en nutrició.

Consulta el menú aquí

Cafetería

La Cafeteria estarà temporalment sense servei

Servei de permanència (llar d’infants)

Servei que s’ofereix a les famílies fora de l’horari escolar

Horario y calendari: De 8 a 08:30 – De 17.00 a 18:15 de dilluns a divendres

Normes d’organització i funcionament

Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
La composició del nostre Consell Escolar és:

Director/a (President/a del consell):
Mar Sánchez Izuel

Representants de la titularitat:
Annarita Russo

Representants mares i pares:      1. Marta Raurell Molera 2. José Emilio Batista Miranda 3. Anna Garriga Roca 4. Sandra Valldosera Mateo

Representants del professorat:
1. Mercè Segura Vacarisas 2. Josefa Onrubia Ochoa 3. Maria Concepció Tous Olagorta

Representants de l’alumnat:
Eugenia Soler Barasona

Representant del Personal d’Administració i Serveis:
Araceli Vendrell

AMPA

L’AMPA, és l’associació de mares i pares dels alumnes del centre i que, entre altres, té la funció d’afavorir la relació i la coordinació entre les famílies i el col·legi, ser la veu de les mares i els pares davant les administracions públiques, i treballar per millorar la participació i el compromís de pares, fills i de la societat en general de de l’educativa en particular.

web: www.ampamontserrat.com/