Situat al LeaderLab, el Batxillerat del Col·legi Montserrat aconsegueix que els alumnes creïn les seves pròpies narratives, dissenyades perquè altres persones sentin, pensin i actuïn d’una altra manera, i liderin especialment pel tipus de vida que decideixin portar. Líders amb capacitat d’integrar el compromís i l’ètica, emfatitzant no només el desenvolupament de la intel·ligència sinó també el bon ús que es fa amb ella.

Us han donat molt i el repte és fer-lo servir amb la fi d’ajudar a que el món sigui un lloc millor” (Paraules del Dr. Howard Gardner als alumnes de Batxillerat el maig de 2013)

Batxillerat LOMLOE 

El Batxillerat LOMLOE s’estructura en dos cursos acadèmics (1r i 2n). Es tracta d’uns estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Pretenen garantir, en una societat culturalment i tècnica canviant, la formació integral de l’alumne, la maduresa intel·lectual i humana, i l’adquisició i integració de nous coneixements i habilitats, facilitant la utilització rigorosa de les eines cognitives.

Es poden cursar tres modalitats de Batxillerat.

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials
 • Artístic

Al final de l’etapa es concedeix el Títol de Batxiller que dóna accés al món universitari, als Cicles de Formació Professional de Grau Superior o al món laboral. 

Perfil de l’alumne de Batxillerat (Learner Profile)

L’etapa del Batxillerat està dissenyada amb la fi de que els nostres alumnes aconsegueixin la capacitat de buscar la Veritat i escollir el Bé esforçant-se per ser:

 • Indagadors
 • Informats i instruïts
 • Pensadors
 • Bons comunicadors
 • Íntegres
 • De mentalitat oberta
 • Solidaris
 • Audaços
 • Reflexius

Els alumnes de Batxillerat compleixen amb un complert programa de Creativitat, Acció i Servei (CAS) que els fa participar en una varietat d’activitats simultànies a l’estudi de les seves disciplines acadèmiques.
Creativitat: Exploració i ampliació d’idees que condueixen a un producte o una representació original o interpretativa. Poden incloure arts visuals i interpretatives, disseny digital, escriptura, cinema i arts.
Acció: Exercici físic que contribueix a un estil de vida sa. Les activitats poden incloure esports individuals o d’equip, dansa, activitats a l’aire lliure, entrenament físic i qualsevol altre forma d’esforç físic.
Servei: Participació en col·laboració i de forma recíproca amb la comunitat en resposta a una necessitat real. A través del Servei, desenvolupen i apliquen habilitats personals i socials en situacions reals que requereixen presa de decisions, resolució de problemes, iniciativa, seriositat i responsabilitat en les seves accions. Les experiències de Servei es poden fer fent servir el model d’aprenentatge-servei.

Reprodueix vídeo
Reprodueix vídeo

El Treball de Recerca / Monografia per IB, és una matèria curricular obligatòria per a tots els alumnes de Batxillerat.

L’objectiu educatiu principal de la realització d’un Treball de Recerca al Batxillerat és l’aprenentatge de dues habilitats: l’habilitat investigadora i l’habilitat de comunicar per escrit i oralment el investigat.

Acompanyar els alumnes en la recerca de la pròpia identitat, la configuració d'un projecte de vida obert als altres i facilitar la utilització rigorosa de les eines cognitives.